Egy amerikai mormon családba kerültem

Írta: Knipfer Dóra 2017. április 06., csütörtök 02:51
Értékelés:
(0 szavazat)
Mormon misszionáriusok  Fotó: lifeinlabels.com Mormon misszionáriusok Fotó: lifeinlabels.com

Megismerkedésem a mormon vallással amerikai csereévem során történt. Amikor megtudtam, hogy ez a fogadó családom vallása, bevallom őszintén, nem tudtam hová tenni, hiszen semmit sem tudtam a mormonokról.

A nagy készülődésben és búcsúzkodásban arra sem volt időm, hogy utána nézzek mit is jelent mormonnak lenni. Nem is aggódtam emiatt, hiszen nem hittem volna, hogy ekkora kihatással lesz egyrészt a családom, másrészt az én amerikai életemre is. Első találkozásom az egyházzal a második amerikai estémen történt. Fogadó anyukám megkérdezte, hogy van-e kedvem elmenni egy táncos estére, amit a templom szervez.

Bár nagyon fáradt voltam az utazástól, még indulás előtt megfogadtam, hogy nem fogok nemet mondani egy lehetőségre sem, ezért megköszöntem a meghívást és boldogan mentem. Mint utóbb kiderült, ezt a táncos estét minden hónapban egyszer szervezik és csak 14-18 év közötti fiatalok mehetnek. Én az elején egy picit kellemetlenül éreztem magamat, mert nem ismertem senkit, de amikor megtudták, hogy cserediák vagyok és most érkeztem, egyből elkezdtek velem is beszélgetni. Mindez egy szombat estén történt, vasárnap délelőtt pedig részt vettem az első istentiszteletemen. Pár hét templomba járás után fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne kamatoztatni azt a tudást, amit minden héten szerzek. A mormon vallást személyes tapasztalatból és egyházi ismerőseim, barátaim által megélt és elmesélt események alapján szeretném bemutatni.

Mi is tulajdonképpen a mormon vallás?

A mormonizmus olyan vallási mozgalom, amely tagjai szerint Krisztus egyházának visszaállításával kezdődött 1830-ban, Joseph Smith révén. A mormon jelző elsősorban Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházára, annak tagjaira vagy kultúrájára utal. Tágabb értelemben használatos a kisebb felekezetek megnevezésére is. A mormonok azt tartják magukról, hogy azt az egyházat állítják vissza, melyet Krisztus eredetileg alapított földi életében. Jézus, mennybemenetele után, apostolait hatalmazta fel arra, hogy vezessék az egyházat halála után is.

Az apostolok halála következtében azonban nem maradt olyan személy, akinek érvényes felhatalmazása lett volna Istentől, az evangélium hirdetésére, vagy a szertartások elvégzésére, például a keresztelésre. Felhatalmazott nélkül a földi egyház teljesen elszakadt Jézusétól, Krisztus eredeti tanításait eltorzították, ami a Szentírás félreértéséhez is vezetett. Az emberek ennek ellenére még mindig az evangélium szerinti életre törekedtek és még mindig tanítottak Krisztusról. Ezek után tehát szükség volt az egyház visszaállítására, ami a mormonizmus szerint a XIX. századi Amerikában történt meg. Ezt a folyamatot sokszor felelevenítették, átbeszélték a templomban.

A mormon egyház visszaállításának története

1820-ban Jézus új prófétát választott az evangélium, és a papság visszaállítására. Erre egy Joseph Smith nevű fiatalembert hívott el, aki által az egyház újra olyan lehetett, mint régen. Joseph Smith az Egyesült Államokban élt, ami ebben a korban talán az egyetlen olyan ország volt, ahol tényleg létezett a vallásszabadság. Joseph Smith mélyen vallásos családba született, akik folyamatosan az igaz egyház keresésén fáradoztak. A Szent Biblia azt tanítja, hogy

“egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Efézusbeliek 4:5), mégis számos lelkész hangoztatta azt, hogy csakis nála található meg az igazság. Joseph ellátogatott a különböző egyházakba, de nem tudta eldönteni, hogy melyikhez is csatlakozzon. Őszintén kíváncsi volt arra, hogy melyik felekezetben lelheti meg az igaz evangéliumot. Erről a kavarodásról később így írt: “...oly nagy volt a zűrzavar és az ellentét a különböző felekezetek között, hogy lehetetlen volt egy olyan fiatal... egyénnek, mint amilyen akkor én voltam, biztos elhatározásra jutni arra nézve, hogy kinek van igaza, és ki téved. (...) E szócsaták és e vélemények vihara közepette gyakran az kérdezem magamtól: Mit tegyek? E sok felekezet közül vajon melyiknek van igaza; vagy talán mindannyian tévednek? Ha bármelyiküknek igaza van, melyik az, és hogyan tudhatnám meg?” (Joseph Smith története 1:8,10)

Úgy döntött, hogy a Bibliához fordul, mely azt tanácsolta neki, hogy kérdezze meg Istent az igazságról. 1820 tavaszán elsétált egy közeli ligetbe, és letérdelt imádkozni. Imájára válaszul megjelent előtte a Mennyei Atya és Fia, Jézus. Az egyikük, a nevét mondván így szólt hozzá, a másikra mutatva: “Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” Joseph azt a választ kapta, hogy ne csatlakozzon az akkor létező egyik felekezethez sem. Ezen látomása jelentette Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítását. Joseph Smith erről az eseményről írt egy részletes beszámolót, mely bizonyságot ad arról, hogy mit látott és hallott.

Seminary

Amerikában a seminary egy reggeli Biblia órát jelent. Minden 14-18 év közötti gimnazistának ott kellett lennie. Ezt a 45 perces foglalkozást a templomban tartják, a diákokat korcsoportok szerint osztják szét. Osztályzatokat ugyan nem kapnak, de sokszor kell készülni kiselőadással, és azt is számon tartják, hogy ki van jelen, illetve ki nincs ott. A szülők ezt nagyon komolyan veszik, kevés olyan indok létezik, amiért engedélyt adnának a seminary kihagyására. Hetente öt órát tartanak, vagyis minden hétköznap reggel. A seminary 6:30-kor kezdődik, és 7:30-ig tart.

Emiatt a gyerekeknek nyilvánvalóan nagyon korán kell felkelni, ami rendkívül nehéz. Az ilyen Biblia órák egyik célja az áldozathozás is. Azzal, hogy valaki minden nap 5-kor kel és még iskola előtt órákra jár, a hitét bizonyítja, azt, hogy ő ezért képes áldozatokat hozni, és azt, hogy fontos neki a vallás. Utah államban, Amerikában például a seminary az órarend része. Mivel ott található a mormonok központja, és nagyrészt csak ők lakják az államot, ezért megtehetik, hogy beleveszik a tantervbe. Amikor megérkeztem Amerikába, még nem kezdődtek el az órák, hiszen nyáron nem tartják meg. Egy hét volt még hátra a kezdésig, és ugyan már esett szó róla templomba, de én nem egészen értettem, hogy mi is ez valójában.

Az iskolakezdési nap előtt megkérdezte tőlem a fogadó családom, hogy én szívesen járnék-e. Megkérdeztem tőlük, hogy pontosan miből áll a seminary, ők pedig részletesen elmagyarázták nekem. Nagyjából értettem, hogy miről szól a biblia óra, de nekem csak a reggeli korán kelés járt a fejemben. Azt válaszoltam, hogy gondolkozom rajta, mert nem akartam elutasítónak tűnni. Ők sejtették, hogy a válaszom negatív lesz, ezért elmondták, hogy ők azt szeretnék, ha ebbe a társaságba járnék, és ott sok barátot tudnék ott szerezni, de bennük nem lesz semmi rossz érzés, ha mégis úgy döntök, nem fogok járni. Iskolakezdés után két nappal már tudtam, hogy nekem túl korai lenne ez az egész, ezért megmondtam a fogadó családomnak, hogy köszönöm a lehetőséget, de úgy döntöttem, nem élek vele. Ők teljesen jól fogadták, azt mondták, hogy megértik, és örülnek annak, hogy meg tudtam velük ezt beszélni.

Az én 14 éves fogadó tesómnak viszont ez volt az első éve a gimnáziumba, ami azt jelentette, hogy a seminary is elkezdődik számára. Izgatottan várta az első órát, nagy dolognak számított ez az életében. Szerencsére egy jó csoportba került, és sok barátot szerzett. A kezdeti lelkesedés után sokszor problémát jelentett neki a korán kelés, de számomra meglepően, sose mondta azt, hogy nincs kedve menni. Minden elvégzett seminary év után egy rendezvényen kapnak erről egy elismerő papírt, beszédeket mondanak, majd vacsorával zárják le az estet. Magyarországon nagy nehézséget jelentene a seminary bevezetése, hiszen például Budapesten csak két mormon egyház található. Így azoknak a gimnazistáknak, akik messze járnak iskolába attól a két egyháztól, lehetetlenség lenne odaérni. A másik probléma a magyarországi mormon közösség létszáma, nem lenne elegendő diák seminary indítására.

Imádkozás

Egy mormon ember életében rendkívül nagy szerepet tölt be az imádkozás. Azt mondják, ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni. A templomban már egészen kicsi kortól gyakoroltatják, persze csak játékosan. Az imádkozást összekulcsolt kézzel és csukott szemmel végzik. Egy imának pontos felépítése van, amit fontos betartani. Először megszólítják Istent, erre azonban több kifejezés is létezik. Másodszor felsorolják mindazt, amiért hálásak Neki; ezek lehetnek egész kicsi dolgok, de fontos, hogy szívből jöjjenek. Még mielőtt befejeznék az imát, Istenhez fordulnak kérdéseikkel, kéréseikkel. A végén azt mondják: “Jézus Krisztus nevében, ámen.”

Egy imát bárki elmondhat, nincs megszabva sem kor, sem nem. Mikor és hányszor kell imádkozni? Minél többet, annál jobb. Azt vallják, hogy ha valaki egy rázós korszakon megy keresztül, érdemes Istenhez fordulni, ő majd segít a válaszban. Azonban nem árt elmondani egy imát esténként, lefekvés előtt sem. A templomban minden Istentisztelet előtt kijelölnek egy-egy embert, aki megnyitja és lezárja a programot. Ezek az emberek általában házastársak szoktak lenni. Az én fogadó családom minden hosszabb utazás előtt is imádkozott. Arra kérték Istent, hogy legyen akadálymentes az út, és arra, hogy érezzük jól magunkat. Van egy másik fajta imádkozás is, ezt az étel megáldására használják.

Hasonlít a sima imára, de az a különbség, hogy itt még az ételért való hála is beletartozik. Minden főétkezés előtt elmondják, sosem maradhat ki. Mivel az én fogadó családom csak két főböl állt, minden étkezésnél felváltva imádkoztak. Sokszor voltam templom által szervezett programokon - például barbeque-n vagy vacsorán - ahol ételt szolgáltak fel. Ezek előtt szintén felkértek valakit az ima elmondására.

Szolgálat az egyházban, szövetségek

A mormon egyház egyik programja, a Fiatal Nők, illetve a Fiatal Férfiak szövetsége. Ez 12-től 18 éves korig tart. Mindkét csoportban három lépcső található. Az elsőbe a 12 éves kor betöltése után kerülnek be a gyerekek, és egészen 14 éves korukig ott vannak, a második lépcső 14-től 16 éves korig tart, a legfelsőbe pedig a 16. szülinapjuk után kerülnek be, és a 18. évük végén kerülnek ki az egész programból. Amerikában minden csoportban körülbelül 6-7 fiatal volt. Vasárnaponként, az Istentisztelet utáni második órában összegyűlik ez a szövetség. Külön a fiúk, külön a lányok, és minden második vasárnap a különböző korcsoportok is más helyen gyűlnek össze. Ilyenkor viselkedési szokásokról, elvárásokról és személyes történetek megbeszéléséből áll az óra. Ezeket a szövetségeket önkéntes vezetők teszik lehetővé.

Az új egyháztagoknak nem sokkal keresztelkedésük után abban az áldásban részesülnek, hogy feladatot kapnak a papsági vezetőiktől, melyre gyakran elhívásként utalnak. Ez az elhívás lehet egy csoport vezetői feladat, vagy akár könyvtári munka. Az itt elvégzett munka kivétel nélkül önkéntes, a szolgálatért senki sem kap fizetést. Egy-egy elhívás elfogadását követően az egyháztagokat nyilvánosan támogatják az egyházi gyűléseken, a jobb kéz felemelésével. Ezt követően a papsági vezető az egyházi tag fejére teszi a kezét, és kiválasztja őt a munkára, különleges áldást ad neki. Ilyen önkéntes munkája szinte mindenkinek van az egyházban, elvárt, hogy elfogadják az elhívást és az is lényeges, hogy szorgalmasan készítsék el a feladataikat.

Ez azért fontos, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, és segítsenek társaiknak. A munka során új tehetségeket fejlesztenek ki, még jobban tudnak majd szolgálni, és ez számos más áldást is eredményez. Visszatérve a Fiatal Nők és Férfiak szövetségére, nem csak vasárnaponként találkoznak. A vezetők minden szerdán szerveznek nekik egy másfél órás foglalkozást. Ezeket a foglalkozásokat nagyrészt a fiatalokkal együtt találják ki. Játékos, közérdekű, vagy hitnövelő is lehet egy-egy találkozás. Ezek elejét egy imával kezdik, és azzal is zárják le.

Egy hónapban általában egyszer fordul elő, hogy a fiúk és a lányok együtt lehetnek. Ez általában egy sporteste, ami az egyház tornatermében kerül megrendezésre. Mindig nagyon jó a hangulat, néha még a vezetők is beállnak játszani. Havonta egyszer pedig az összes lány, és az összes fiú külön programok szervez. A maradék két szerdán, a különböző kisebb csoportok válnak szét, lehetőséget adva a bensőségesebb tevékenységekhez. Én szinte minden héten elmentem erre a programra, hiszen mindig jó hangulatban teltek, és sok barátot is szereztem. A kedvenceim közé tartozott, amikor sütni tanultunk, vagy amikor a fiúkkal együtt kidobósoztunk. Én hasznosnak találtam ezt az együtt eltöltött időt, szerintem ez lehetőséget ad egy jó közösség kialakulására. Örülök, hogy részt vehettem rajtuk.

Öltözködés

A mormon vallás megkövetel egy szigorú öltözködési formát. Öltözködésükkel és megjelenésükkel azt mutatják, hogy tudják milyen értékes a testük, és azt, hogy Jézus Krisztus tanítványai, és szeretik őt. Isten prófétái folyamatosan azt tanácsolták gyermekeiknek, hogy visszafogottan öltözködjenek. Szerintük, ha valaki visszafogottan öltözködik, akkor élvezheti a Lélek társaságát, és ez jó hatással lesz a körülöttük lévőkre. Az öltözködési szabályok alól soha sincs kivétel, lehetőség szerint mindig be kell tartani. Amikor egy mormon szemérmetlenül öltözködik, azt az üzenetet küldi magáról, hogy nem Isten fia, vagy lánya. Azt se szeretné a próféta, hogy testüket figyelemfelkeltésre, vagy elismerésszerzés céljára használják.

Azt vallják, hogy minden olyan ruha szemérmetlen, amely szűk, áttetsző vagy bármilyen módón túl sokat mutat a testből. A fiatal nőknek kerülniük kell a rövid sortnadrágokat és a rövid szoknyákat, a hasat nem takaró felsőket, valamint az olyan ruhákat, melyek nem takarják a vállukat, illetve elől vagy hátul túl mély a kivágásuk. A férfiaknak is visszafogottan kell öltözködniük, egyaránt tartózkodniuk kell a szélsőséges vagy hanyag ruházattól, hajviselettől és viselkedéstől. Sporttevékenységkor is ajánlott ezt az öltözködési előírást betartani, igazodni kell a normákhoz. Fontos kérdés a templomba járó viselet.

Természetesen az előbb felsorolt öltözködési útmutató itt is követendő. Istentiszteletre a férfiaknak ingben, és öltönyben tanácsos járniuk. Az öltözetük tiszta, vasalt, és rendezett. A nők esetében a szoknya viselését várják el. A szoknyának takarnia kell a térdet. Bármilyen felsőruházatot is hordanak, a váll és a dekoltázs nem villanhat ki. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ha valaki szemérmetlenül jön be Istentiszteletre, azt elküldik. Ilyen esetben, ha az illető az egyházhoz tartozik, lehet, hogy behívatja a pápa az irodájába, és megkérdezi, hogy mi az oka a szokatlan öltözéknek. Ha valaki nem tudja eldönteni, hogy öltözéke megfelelő-e, tanácsként azt szokta kapni, hogy kérdezze meg szüleit, vezetőit, vagy tegye fel magának a kérdést: “Jól érezném-e így magam az Úr jelenlétében?”

Az én tapasztalatom az volt, hogy ezt az öltözködési útmutatót tényleg komolyan veszik, és a tinédzserek sem keresik a kiskapukat. Az én fogadó testvérem sokszor mondta nekem, hogy bárcsak ő is hordhatna rövidnadrágot, vagy ujjatlan pólót, de tudta, hogy kényelmetlenül érezné benne magát. A Las Vegas-ban élő mormonok számára ugyanis nehéz betartani az előírásokat, mivel áprilistól október elejéig a hőmérséklet 30-40 celsius fok között van. Vasárnaponként én is hosszabb szoknyákban, és vállat takaró felsőrészben mentem a templomba a családdal. Bent, ahol az Istentiszteletet tartották, nem volt meleg, mert mindig működött a klímaberendezés.

A mormon lányok számára nem ajánlott a has mutatása, ezért bikinit sem hordhatnak. Vagy olyat vehetnek fel, ami egyberészes, vagy olyat, aminek a felső része takarja a hasat is. A pántnélküli felsőrész sem megengedett. A nők gyakran hordanak egy kiegészítő szoknyák a fürdőruhához, bár ez nincs megszabva. A férfiaknál nincs ilyen útmutatás, ők lehetnek szimplán egy fürdőnadrágban. Az egyház nem támogatja se a testékszereket, se a tetoválást. Úgy gondolják, ez elcsúfítja a testet. A fülbevaló megengedett, azonban csak egy pár viselése ajánlott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyik mormon emberen sincsen tetoválás, vagy testékszer, hiszen lehetnek az embernek mélypontjai, vagy idők, amikor nem annyira biztos a hitében. Őket egyáltalán nem ítélik el, hanem ellenkezőleg, arra buzdítják, hogy jöjjenek vissza az egyházhoz.

Randevúzás

A mormonok így definiálják a randevúzást: “A randevú egy előre megtervezett tevékenység, mely lehetővé teszi, hogy egy fiatal férfi és egy fiatal nő jobban megismerje egymást.”[1] A mormon egyház nem csak tanácsolja, de ki is mondja, hogy minden fiatal, aki az egyházhoz tartozik, ne randevúzzon 16 éves koráig. Szerintük ez azért fontos, mert egy annál fiatalabb fiú vagy lány még nem elég érett egy kapcsolatra. Azt szeretnék, hogy életük ebben a szakaszában ne kelljen a párkapcsolatok miatt aggódniuk a fiataloknak. Ilyenkor mindannyiunkban felmerül, hogy mit is lehet randevúnak hívni. Ezt általában úgy határozzák meg, hogy randinak számít az, ha egy fiú meg egy lány, vagy több fiú és több lány (egyenlő számban) elmegy egy közös programra.

A 16 év alatti gyerekek szülei gondosan figyelnek arra, hogy soha se legyen ugyanannyi fiú és lány egy-egy programon. Amikor elkezdenek randevúzni, arra buzdítják őket, hogy ne találkozzanak ugyanazzal a személlyel túl sokat, mert ha életük korai szakaszában alakítanak ki komoly kapcsolatot, az korlátozhatja őket a másokkal való megismerkedésükben. Fontos, hogy a lányok gondoskodjanak arról, hogy a randi előtt a szülők találkozhassanak a fiúval. Egy mormon fiatalnak lehet valláson kívüli barátnője/barátja ám ez nem ajánlott, mert olyan emberrel tanácsos kapcsolatban lenni, aki ugyanabban hisz, amiben ő. Azért bonyolult ez, mert a különböző vallásbeliek különböző erkölcsök szerint élnek, és fontos, hogy egyikőjük se veszítsen ezekből.

Amikor azonban a mormonok felnőtt korba lépnek, a legfontosabb teendőik közé tartozik a randevúzás és a házasság. Olyan társat keresnek, aki érdemes arra, hogy belépjen a templomba és ott összepecsételjék életüket az időre és az örökkévalóságra. A templomi házasság és egy örökkévaló család megalapítása elsőrendű fontosságú Isten tervében.

A káros szenvedélyek, beszéd

A mormonok parancsolatai közt szerepel az alkohol, cigaretta, kávé, és bármely más, a testre káros cikk fogyasztása. Ezek közé tartozik még a tea, illetve bármilyen tudatmódosító szer használata. Mivel ezek rossz hatással vannak a testre, mindenkit arra buzdítanak, hogy élete során egyszer se nyúljon hozzájuk. Pár ember számára talán furcsának tűnhet, hogy a káve, illetve a tea is ezen a listán szerepel. Ezek azért lehetnek jelen, mert koffeint tartalmaznak, ami a mormon kultúrában szintén nem elfogadott.

A herbális teák fogyaszthatóak, de például a koffeinmentes kávé elfogadása vitatott. Egy cikk a templom magazinjában, 1988 júniusában, ugyanis azt állította, hogy ennek fogyasztása hozzájárulhat fekély kialakulásához, de az egyház egyelőre még megengedi a koffeinmentes termékek fogyasztását. A pápa nem veheti el valaki templomi ajánlását azért, mert ilyen termékeket iszik. Örök a vita a szénszavas üdítők körül is, ugyanis vannak fajtái, melyek tartalmaznak koffient (pl.: Coca cola). Pontos döntés még nem született róla, de nem támogatják a fogyasztását. Ihatnak azonban alkoholmentes sört, vagy pezsgőt, de a konzervatív mormonok ezt is elutasítják, mert még az alkohol látszatát sem szeretnék kelteni.

A borral való főzés is a megengedett kategóriába tartozik, hiszen az alkohol elpárolog. Ha valaki megszegi ezeket a szabályokat, elveszíti templomi ajánlását, és nem mehet be azokba a templomokba, ahová csak a “teljes rangú” mormonok léphetnek be. Ilyenkor megbocsátásért imádkoznak Istenhez, és segítséget kérnek családtagjaiktól, vagy vezetőiktől. A templomban sokat beszélgettünk az alkohol fogyasztásról és a gimnáziumi bulikról. A mormon fiatalokban van annyi tartás, hogy ha egy ilyen bulin isznak és cigiznek a többiek, akkor ők távoznak. Nem azért, mert nagy a kísértés, hanem azért, mert ők nem akarnak ennek részesei lenni, és felelőtlenségnek tartják az effajta életmódot. Ennek a megtartóztatásnak köszönhetően a mormon emberek várható élettartama sokkal hosszabb.

A mormonok kommunikációjának tükröznie kell azt, hogy kik is ők, Isten lányaként, vagy fiaként. Beszéd stílusuknak példamutatónak kell lenni, kerülniük kell a pletykálást és a durva, bántó jelzők használatát. Ahhoz, hogy erkölcsileg tiszták maradjanak, nem káromkodnak, nem mesélnek erkölcstelen témájú vicceket, és ha a társaság, melyben tartózkodnak, megteszi, ők udvariasan odébbállnak.

Ez vonatkozik a trágár témájú zenékre és filmekre egyaránt. Akadt arra példa, hogy otthon egy olyan filmet néztünk, melyben több káromkodás is elhangzott, ezért a fogadó anyukám úgy döntött, hogy ez nem nekünk való, és kikapcsolta a televíziót. Az ilyen szavaknak az angol nyelvben létezik olyan formája, ami egy betűvel különbözik, és a mormonok ezeket használják. Isten, és Jézus Krisztus nevét csak áhítattal és tisztelettel ejtik ki, nem használják a “mindennapi” nyelvben. Ezek a normák a kommunikáció minden típusára vonatkoznak, beleértve a mobiltelefonon történő üzenetváltást vagy az interneten keresztüli kommunikációt.

 

 

A cikk tájékoztató jellegű, a megjelenése pillanatában fennálló aktuális helyzetet tükrözi, ezért az információ felhasználása előtt kérünk, tájékozódj hivatalos forrásból is.

Megjelent: 3557 alkalommal Utoljára frissítve: 2017. április 06., csütörtök 11:34

Tetszett a cikk? Köszönjük, ha megosztod!

Kultúr

 • 1

Életmód

 • 1

Sors

 • A

  A "szűz királynő" szüzessége

  Erzsébet királynő különleges géneket örökölt. Nem csak uralkodásra, de szüleit tekintve, szerelemre is született, hiszen a világ egyik legizgalmasabb romantikus történetének gyümölcseként kódolva volt a nagy érzelmekre. Apja, VIII. Henrik, anyja Boleyn Anna volt, aki miatt Anglia királya nemcsak saját, de országa hivatalos vallását is Bővebben
 • 1

Kereső

Kövess minket

Videók

Rövid hírek

 • 10 celeb, akiket bizonyos országokból kitiltottak

  A legnehezebb dolog a világon híresnek lenni. A hírességek gyakran még könyveket is írnak, hogy elmondják, milyen nehéz az életük.

  Bővebben
 • Szülei le akarták beszélni a világsztárt, hogy színésznő legyen

  Ha a szüleire hallgat, Margot Robbie (A Wall Street farkasa, Suicide Squad – Az öngyilkos osztag) ma „rendes munkát” végezne,

  Bővebben
 • Golden Globe a #MeToo jegyében

  Az idei Golden Globe ünnepség jóval több volt, mint egy nagyszerű filmes díjátadó a Hollywoodban elterjedt szexuális zaklatási botrány miatt.

  Bővebben
 • Begorombult az Arany Glóbusz-díjas színésznő

  Agresszív lépéseket tesz Emily Blunt (Gideon lánya /Arany Glóbusz/, Az ördög Pradát visel /Arany Glóbus-jelölés/), hogy Hollywoodban a nők ugyanakkora

  Bővebben
 • Ezek Meghan Markle újévi fogadalmai

  Meghan Markle számára 2018 élete egyik legjelentősebb éve lesz. Az amerikai színésznő feleségül megy Harry herceghez, ami által a világ

  Bővebben
 • Matt Damon azt hitte, átverőshow-ban szerepel

  Amikor felkérték Matt Damont a Kicsinyítés című film főszerepére, gyanakodva sandított körül: a kamerákat kereste, mert azt hitte, át akarják

  Bővebben
 • Ezt kívánja a rajongóinak karácsonyra Király Viktor

  A népszerű énekes gőzerővel készül karácsonyi lemezbemutató koncertjére, de sűrű programjában sem feledkezett meg rajongóiról.

  Bővebben
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • Most népszerű

Facebook

Bulvár

 • 1
 • 2
 • 3

Szerelem

 • 1
 • 2
 • 3

Ezotéria

 • 1
 • 2
 • 3

Világ

 • 1
 • 2
 • 3

Gyerek

 • 1
 • 2
 • 3

Könyv

 • 1
 • 2
 • 3

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.