Boldogtalan szeretők 6. rész

Írta: Rona Fire 2017. augusztus 13., vasárnap 06:02
Értékelés:
(0 szavazat)

Most már mind a ketten tudták, hol találják a másikat. Vonzotta őket az ellenállhatatlan erő a másik felé, amitől minden egyes nap, amit külön töltöttek csak egy stresszben fürdő, végeérhetetlen vesszőfutásnak tűnt.

Pálma még mindig nem akart tudatosan Simon közelében lenni, mégis, akárhányszor hazafelé indult szinte automatikusan vitte a cukrászda felé a lába. Amint befordult a sarkon a gyomra bukfencet vetett, majd csak állt ott, a gyönyörű cégtáblát nézegetve, ahol azonban a pipacsok és búzavirágok helyett most azok a jelenetek peregtek, amikor szerették egymást a cukrászda konyhájában. Legalábbis Pálma szeme előtt. Fájdalmas kielégületlenség lett úrrá rajta, de erőnek erejével elszakította magát, megfordult és mint egy bűnös lélek, lehajtott fejjel hazafelé indult.

Simon egyre gyakrabban eszmélt arra, hogy a konyha közepén áll, krémtől csöpögő műanyag spatulával és elréved. Élénken élt benne minden pillanat, amit ebben a szűkös helyiségben töltött Pálmával. A nadrágja rögtön megkeményedett, ahogy agyában a film elindult. Várta, hogy az asszony keresse őt, kellett neki a bizonyosság, hogy ő sem tud meglenni nélküle. Aztán, ahogy a napok teltek, rájött, hogy nem fog megtörténni. Pálma ennél sokkal lelkiismeretesebb, meg fog próbálni mindaddig távol maradni tőle, amíg ő nem teszi meg a következő lépést. Bár az ágyban szenvedélyes volt és fantáziadús, valójában volt annyira konzervatív, hogy arra várjon, a férfi lépjen először. Simon beletörődő, hatalmas sóhajjal látott neki, hogy a krémmel befedje az előtte fekvő tortát. Amint kész lett, a pulthoz ment és megnézte, hova vitte múltkor Pálma a születésnapi tortát. Felírta magának egy fecnire a címet és immár mosolyogva, dudorászva látott neki a többi tennivalójának.

Pálma egész nap valami különös bizsergést érzett a testében. Frigyes a néhány nap lázban égés után visszatért a megszokott kerékvágásba, és tegnap éjjel, amikor Pálma odabújt hozzá egy kis kényeztetés reményében, akkor férfi bocsánatkérően elfordult.

- Fáradt vagyok szívem, ne haragudj. Talán majd reggel bepótoljuk, jó? – nézett könyörgőn, de ez a tekintet bizony nem enyhített Pálma kínjain. Pontosan tudta, hogy mit akar, kinek az érintésére vágyik, de még küzdött ellene.

Így aztán, mikor Frigyes elégedetten szuszogva álomba merült, akkor Pálma kiosont a fürdőszobába. Befeküdt a kádba, lecsavarta a zuhanyrózsát és a keményen paskoló sugarat a csiklójára irányította. Hátrahanyatlott és végre szabad utat engedhetett forrongó emlékeinek. Azok pedig jöttek is szép számmal. Először a hotel udvarán történteket élte végig újra és újra, aztán a múltkori cukrászdás eset következett. Ajkain érezte Simon szenvedélyes csókját, a pillanatot, amikor az ajkába harapott, hogy néma maradhasson az orgazmus forgószelében. Megint a férfi ujjai villantak be, ahogy kérlelhetetlenül tuszkolja őket a nyílásába. Pálma bimbói megkeményedtek, a testén apró rángások futottak szerteszét, ahogy a zuhany apró, koordinálhatatlan mozgásával egyre izgatottabbá vált. Ezért is szerette az önkielégítésnek ezt a módját, mert az ujjai érintése helyett, amik pontosan tudták a dolgukat, a vízsugár önálló, kezelhetetlen életet él. Nem mindig pont azt a pontot sikerült eltalálni vele, ezért a kéj is később robbant szét a nőben. Megmarkolta a kád szélét és kiemelte az ölét a vízből. A nyakával támasztotta meg magát, már annyira közel volt, hogy hangosan sikoltozni szeretett volna, élvezésért könyörögve. Aztán eljött a pillanat, átszakadt a gát és ő mélyen az ajkába harapva próbálta eltitkolni őrjöngő kéjének hangjait.

Amikor lenyugodott, pár pillanatig fülelt, de a hálószobából semmi nesz nem hallatszott. Lehunyta a szemét, hátradőlt a forró vízben és belezuhant a jótékony öntudatlanságba. Pálma megrázta a fejét és próbált továbbra is a munkájára koncentrálni. Egyszer csak egy biciklis futár érkezett, egy fehér dobozt hozott, ami vörös szalaggal volt átkötve. Pálmában a bizsergés felerősödött. Egyszerre remélte és tartott tőle, hogy a megérzése jó és tudja, kitől érkezett. A fiatal fiú közönyösen tette le elé, az asszony remegő kézzel írta alá az átvételi elismervényt, aztán a kártyához ugrott a keze és rögtön feltépte.

“Minden szenvedélyem, amit irántad érzek, belesütöttem ezekbe a sütikbe. Egyszerűen megőrjítesz. S.”

Pálma már nyitotta is a fedelet és felsikkantott, mert gyönyörűen formázott és díszített muffinok ücsörögtek a szeme előtt. Azonnal bele akart kóstolni, ezért kivette a rózsaszínt, aminek a tetején egy cukorból készült L betű ragyogott. Beleharapott és ahogy a diós, marcipános, eperlekváros íz összekeveredett a szájában, úgy zubogott fel benne a szenvedély újult erővel. Húzni akarta a kéjt, amit a sütik okoztak, ezért csak kettőt evett meg. A többit félretette, a fiókjába, de munka közben folyton oda-odapillantott. Olyan volt ez az egész, mintha Simon érintésére, csókjára várt volna. Mintha a férfi lett volna benne minden egyes falatban, amit a szájához emelt. A munkaidő végére így sem maradt egyetlen morzsa sem. Pálma felajzottan, türelmetlen léptekkel indult hazafelé.

“Nem érdekel, bárhogy is ellenkezik, Frigyessel ma szexelünk és kész!” – dühöngött magában. Egyszer csak beleütközött valakibe. Már épp bocsánatkérően fel akart nézni, amikor megérezte az utánozhatatlan illatot. Simon volt az. “Végre!” – sikoltott fel kielégületlenségtől felhúzott íjra emlékeztető teste. A férfi egyetlen szót sem szólt, de ahogy megragadta a karját és behúzta a kocsijába, ami az út szélén parkolt, Pálmának nem is volt szüksége szavakra. Csak belenézett Simon szemébe és pontosan ugyanazt a vágyakozást olvasta ki, mint amit ő is érzett. Nem érdekelte, hova mennek, csak a férfi elképesztő ujjait akarta újra magán érezni. Azokat a szexi ujjakat, amik most a kormányt fogták magabiztosan. Uralta az autót, ahogy Pálma testét-lelkét is. Töprengéséből egy fékezés ébresztette fel, már meg is érkeztek. Egy aprócska, mézeskalács házikóra emlékeztető épület előtt állt meg vele a férfi.

- Hol vagyunk? – nyögte ki Pálma.
- Egy barátnőmé a hely. Akkor szokott ide elszökni, amikor festeni támad kedve, de osztozunk rajta, mert én is gyakran használom, ha inspirációra van szükségem.
- Ahhh, nem tudtam, hogy te ezt így nevezed! – sóhajtott Pálma. Egyszerre volt sértődött, hogy nem ő az egyetlen, akit a férfi idehozott és vágyakozott felülmúlhatatlanul arra, hogy végre az ajtón belül legyenek és egymásnak essenek.
- Ugyan, gyere már! – nógatta a férfi, majd a karjába kapta és szenvedélyesen megcsókolta végre.

Ma reggel úgy ébredt, hogy tudta, nem bírja tovább egy napig sem, hogy ne lássa, ne ölelje, ne érezze a nőt. Muszáj volt megkeresnie, bármi is lesz ennek a vége. Behúzta magával az ajtón, fel az emeletre, ahol egy gyönyörűen megvetett, fehér és világossárga, kovácsolt vas ágy terpeszkedett. Tényleg minden nagyon nőies volt a kis lakban, de Simon a körbevezetést későbbre tartogatta. Most ledöntötte Pálmát az ágyra és csókolta eszméletvesztésig. Mélyen bedugta a nyelvét a szájába, összekapcsolódtak az izmaik és játékba kezdtek, miközben a kezük sem tétlenkedett. Simon lassan bontotta ki Pálmát az elegáns kosztümből, gombról gombra kísérte ajkaival, becéző ujjaival, egészen addig, míg már csak egy apró bugyi volt az asszonyon. Simogatta mindenhol, összes kéjre ránduló porcikáját becéző tűz alá vette, élvezte a másik remegését, könyörgő mozdulatait. Pálma sem maradt tétlen, lehántotta az inget a férfiről, kicsatolta a nadrágját és becsúsztatta a kezét annak alsónadrágjába. Néhány percig csak így simogatta az egyre jobban meredező szerszámot, aztán óvatosan elővette. Eltolta magától a férfi fejét, aki épp a mellét becézgetve őrjítette meg, és lehajolt, hogy a szájába vehesse Simont. Először csak a makkra cuppant rá, kóstolgatta, cikázott rajta a nyelvével, közben a keze finom mozdulatokkal csúszott fel és le, fel és le, megállíthatatlanul.

Simon nyögdécselni kezdett, de nem akart éretlen tiniként viselkedni. Már megint úgy érezte, mint akkor a cukrászdában, hogy menten belesül ennek az őrjítő nőnek a kezébe. Ez pedig nem igazán egyezett a terveivel, amit álmatlan éjszakákon forgolódva tökéletesített. Így aztán elhúzta magát, hasra fordította a nőt és a feje fölött lefogta egyik kezével a kezeit. Minden súlyával ránehezedett, Pálma moccanni sem bírt. Ekkor a férfi szétfeszítette a lábait, annyira, hogy váratlanul belé tudjon hatolni. Teljes mélységével nyársalta fel, de még nem kezdett el mozogni benne, a nő akárhogy is ficánkolt alatta. A csípőjével leszorította, majd egyik kezét becsúsztatta a nő melle alá a szorosan lepedőbe préselt, izgatott bimbókkal kezdet játszadozni. Pálma nagyon nehezen viselte a kiszolgáltatott helyzetet, mert Frigyessel otthon általában ő irányított. Most, hogy egy pillanatra eszébe jutott a férje megakadt a kéjes pihegésben, de Frigyes arca úgy tűnt el, mint a kámfor, ugyanis a gyönyör, amit Simon okozott a kezével a mellén és a szerszámával mélyen benne, minden más gondolatot kisöpört az agyából. Élvezni akart, kielégületlensége üvöltve dobolt a fülében. Simon végre mozogni kezdett, gyorsan, szenvedélyesen, magával ragadóan.

- Kicsim, ne haragudj, nem….bírom…..tovább! – szitokszókként hatottak Simon szájából, ahogy összeszorított fogakkal próbált ellenállni az orgazmus ostromának.
- Én sem… kérlek édes…kérlek – könyörgött válaszul Pálma, majd néhány pillanat múlva egyszerre robbantak bele az örökkévalóságba. Ahogy lecsillapodtak, összesimultak az ágyon és Simon magukra húzta a takarót.
- Mi lesz most velünk? – kérdezte Pálma meghatódva, kielégülten mosolyogva.
- Együtt kitaláljuk kicsim – nézett rá rajongva Simon, majd szorosan magához húzta.

Rona Fire regénye, a Switch a BOOK24 oldalán is elérhető!

A cikk tájékoztató jellegű, a megjelenése pillanatában fennálló aktuális helyzetet tükrözi, ezért az információ felhasználása előtt kérünk, tájékozódj hivatalos forrásból is.

Megjelent: 1148 alkalommal Utoljára frissítve: 2017. augusztus 13., vasárnap 06:20

Tetszett a cikk? Köszönjük, ha megosztod!

Kultúr

 • 1

Életmód

 • 1

Sors

 • A

  A "szűz királynő" szüzessége

  Erzsébet királynő különleges géneket örökölt. Nem csak uralkodásra, de szüleit tekintve, szerelemre is született, hiszen a világ egyik legizgalmasabb romantikus történetének gyümölcseként kódolva volt a nagy érzelmekre. Apja, VIII. Henrik, anyja Boleyn Anna volt, aki miatt Anglia királya nemcsak saját, de országa hivatalos vallását is Bővebben
 • 1

Kereső

Kövess minket

Videók

Rövid hírek

 • 10 celeb, akiket bizonyos országokból kitiltottak

  A legnehezebb dolog a világon híresnek lenni. A hírességek gyakran még könyveket is írnak, hogy elmondják, milyen nehéz az életük.

  Bővebben
 • Szülei le akarták beszélni a világsztárt, hogy színésznő legyen

  Ha a szüleire hallgat, Margot Robbie (A Wall Street farkasa, Suicide Squad – Az öngyilkos osztag) ma „rendes munkát” végezne,

  Bővebben
 • Golden Globe a #MeToo jegyében

  Az idei Golden Globe ünnepség jóval több volt, mint egy nagyszerű filmes díjátadó a Hollywoodban elterjedt szexuális zaklatási botrány miatt.

  Bővebben
 • Begorombult az Arany Glóbusz-díjas színésznő

  Agresszív lépéseket tesz Emily Blunt (Gideon lánya /Arany Glóbusz/, Az ördög Pradát visel /Arany Glóbus-jelölés/), hogy Hollywoodban a nők ugyanakkora

  Bővebben
 • Ezek Meghan Markle újévi fogadalmai

  Meghan Markle számára 2018 élete egyik legjelentősebb éve lesz. Az amerikai színésznő feleségül megy Harry herceghez, ami által a világ

  Bővebben
 • Matt Damon azt hitte, átverőshow-ban szerepel

  Amikor felkérték Matt Damont a Kicsinyítés című film főszerepére, gyanakodva sandított körül: a kamerákat kereste, mert azt hitte, át akarják

  Bővebben
 • Ezt kívánja a rajongóinak karácsonyra Király Viktor

  A népszerű énekes gőzerővel készül karácsonyi lemezbemutató koncertjére, de sűrű programjában sem feledkezett meg rajongóiról.

  Bővebben
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • Most népszerű

Facebook

Bulvár

 • 1
 • 2
 • 3

Szerelem

 • 1
 • 2
 • 3

Ezotéria

 • 1
 • 2
 • 3

Világ

 • 1
 • 2
 • 3

Gyerek

 • 1
 • 2
 • 3

Könyv

 • 1
 • 2
 • 3

Életkor

Nőkorszak

Az általad kért lap felnőtt látogatóinknak szól.
Biztos, hogy meg szeretnéd nézni?

Nőkorszak

Az általad kért lap felnőtt látogatóinknak szól.
Biztos, hogy meg szeretnéd nézni?

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.